7. Πανελλαδικές “Ειδικό Μάθημα”

  • Date created

    September 18, 2020

  • Last updated

    September 18, 2020

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ / ΑΓΓΛΙΚΑ

Διάρκεια: 5 μήνες

Ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα: 1

 

Η ένταξη των μαθητών στα αντίστοιχα τμήματα γίνεται μετά από ειδικό τεστ αξιολόγησης.

Με μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών για το ειδικό μάθημα των αγγλικών, το ΚΞΓ Educat παρέχει ειδικά σχεδιασμένο υλικό, βασισμένο στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Οι μαθητές διδάσκονται σημαντικές τεχνικές για την κατανόηση κειμένου και την έκθεση καθώς και γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να σημαντική εμπειρία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται διαδικτυακά από Ιανουάριο έως Ιούνιο.