9. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  • Date created

    September 18, 2020

  • Last updated

    September 18, 2020

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ γλώσσας λειτουργεί σε 4 επίπεδα και οδηγεί στην απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (B1-B2).

Stufe 1 (Για μαθητές από Ε’ Δημοτικού)

Ώρες διδασκαλίας / εβδ. : 3

Στο πρώτο επίπεδο οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας  και δεξιότητες που θέτουν τα θεμέλια για τα επόμενα επίπεδα.

Stufe 2

Ώρες διδασκαλίας / εβδ. : 3

 

Έχοντας πλέον εδραιωμένες βασικές γνώσεις, οι μαθητές εξελίσσουν τις δεξιότητες τους τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και διδάσκονται πιο σύνθετα γραμματικά φαινόμενα.

 

Stufe 3

Ώρες διδασκαλίας / εβδ. : 3

Oι μαθητές mαθαίνουν να διαβάζουν και να κατανοούν πιο σύνθετα και μεγαλύτερα κείμενα, να κατανοούν τον προφορικό λόγο (ακουστική κατανόηση) με μεγαλύτερη άνεση και να συμμετέχουν σε διαλόγους και συζητήσεις. Τελειοποιούν τις γνώσεις τους σε βασικά γραμματικά φαινόμενα και αποκτούν πιο προχωρημένο λεξιλόγιο.

 

Stufe 4

Ώρες διδασκαλίας / εβδ. : 3

Oι μαθητές εμβαθύνουν τόσο στην γραμματική και στο λεξιλόγιο όσο και στην σωστή / κατάλληλη χρήση της γλώσσας σε διάφορες καταστάσεις. Εξασκούνται στην κατανόηση θεμάτων που συναντούνται συχνά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κλπ και μαθαίνουν να χειρίζονται διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Επεξεργάζονται σύνθετα, σχεδόν πάντα αυθεντικά κείμενα (άρθρα, ιστορίες, δημοσιεύσεις κλπ) και αποκτούν κριτική σκέψη. Εξασκούνται πιο εντατικά στον προφορικό και στον γραπτό λόγο (εκθέσεις, επιστολές, emails).

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν to συγκεκριμένο επίπεδο, είναι έτοιμοι να ενταχθούν στα τμήματα προετοιμασίας για πιστοποίηση γλωσσομάθειας) Β1-B2.

Stufe 5

Ώρες διδασκαλίας / εβδ. : 3

Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

.