«Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση.»

Η Φιλοσοφία μας

Κανένα πρόγραμμα σπουδών, καμία μεθοδολογία και εκπαιδευτική προσέγγιση δεν μπορεί να συναγωνιστεί την αγάπη για το παιδί. Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας! Μελετάμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα σπουδών με σεβασμό και κατανόηση στις ανάγκες των μαθητών μας. Διδάσκουμε με γνώμονα τον ίδιο τον μαθητή και κάθε μας δραστηριότητα στρέφεται γύρω από αυτόν. Για εμάς, ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός, με ξεχωριστές ικανότητες αλλά και ανάγκες. Έτσι, κανένα μας μάθημα δεν είναι το ίδιο.

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία της μεθοδολογίας που ακολουθούμε:

  • Χρησιμοποιούμε κυρίως την ξένη γλώσσα στην αίθουσα διδασκαλίας και την Ελληνική υποβοηθητικά (κυρίως στα μικρά επίπεδα).
  • Χρησιμοποιούμε πολυμέσα και διαδραστικό πίνακα για την παρουσίαση του μαθήματος και την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
  • Παροτρύνουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με κάθε τρόπο, συμμετέχοντας σε συζητήσεις, παιχνίδια κ.α. και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες γι’ αυτό.
  • Παροτρύνουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν e-books στο σπίτι για εξάσκηση στην ύλη ενώ στα μεγαλύτερα επίπεδα, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξασκήσουν τη γλώσσα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Διδάσκουμε την κουλτούρα και τον πολιτισμό της γλώσσας που μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες όπως:  Γνωρίστε τη Μ. Βρετανία, From Text to Film, Ημέρα Αγγλικής Λογοτεχνίας κ.α.
  • Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε ομαδικά projects, παρουσιάσεις , debate classes.
  • Χρησιμοποιούμε σύγχρονες εφαρμογές όπως Kahoot αλλά και multimedia για πρακτική εξάσκηση και διασκέδαση θεωρώντας την παιχνιδοποίηση (Gamification) της μάθησης αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας.