Registration(2)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Educat News INFO
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 1η Σεπτεμβρίου- Δευτέρα έως Παρασκευή (Πρωί: 11-2 Απόγευμα: 6-9) -- ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :13 Σεπτεμβρίου 2021.
SEE ALL
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ EDUCAT
  • Χρ. Κοντόκαλη 29, Κοντόκαλι, Κέρκυρα 49100
  • 26610 99440
  • educat.flc@gmail.com