ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

JUNIOR A1 

Δευτέρα 3-4

Τετάρτη 3-4

Παρασκευή 3-4

JUNIOR A2

Τρίτη 4-5

Πέμπτη 4-5

Παρασκευή 4-5

JUNIOR B1

Δευτέρα 3-4

Τετάρτη 3-4

Παρασκευή 3-4

JUNIOR B2

Τρίτη 4-5

Πέμπτη 4-5

Παρασκευή 4-5

SENIOR A1 

Δευτέρα 3 – 4.30

Τετάρτη 3 – 4.30

SENIOR A2 

Τρίτη 4 – 5.30

Πέμπτη  4 – 5.30

SENIOR B1

Δευτέρα 4-5:30

Τετάρτη 4-5:30

SENIOR B2 

Τρίτη 5 – 6:30

Πέμπτη  5- 6:30

SENIOR C1

Δευτέρα  4:30 – 5:30

Τετάρτη  4:30 – 6:30 

SENIOR C2

Τρίτη  5:30-7

Πέμπτη 5:30-7

SENIOR D1

Δευτέρα 4-6 

Παρασκευή 4-6

SENIOR D2

Δευτέρα 5:30-7:30

Παρασκευή 5-7

 

SENIOR D3

Τετάρτη 4-6

Παρασκευή 5-7

FF1 (B2)

Το τμήμα δεν δέχεται νέους μαθητές

Δευτέρα 6-7

Τετάρτη 6-8

Πέμπτη 6:30-7:30

FF2 (B2)

Περιορισμένες θέσεις

Τρίτη  5-7

Τετάρτη 5:30-6:30

Παρασκευή 6-7

FF3 (B2) Dec.22

Το τμήμα είναι συμπληρωμένο

Τρίτη 7-8

Πέμπτη 7-8:30

Παρασκευή 7-8:30

FF4 (B2)

Μη διαθέσιμο

PROFICIENCY (C2)

CPE TMHMA : 1

Το τμήμα δεν δέχεται νέους μαθητές

Δευτέρα 6-7:30

Τρίτη 6:30-7:30

Πέμπτη 5-6:30

PROFICIENCY (C2) Dec.22

CPE TMHMA : 2

Το τμήμα δεν δέχεται νέους μαθητές

Δευτέρα 7:30-9:30

Τρίτη  3-4

Πέμπτη 3-4