ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

JUNIOR A1 

Δευτέρα 3-4

Τετάρτη 3-4

Παρασκευή 3-4

JUNIOR A2

Τρίτη 4-5

Πέμπτη 4-5

Παρασκευή 4-5

JUNIOR B1

Δευτέρα 3-4

Τετάρτη 3-4

Παρασκευή 3-4

JUNIOR B2

Δευτέρα 4-5

Τετάρτη 4-5

Παρασκευή 4-5

JUNIOR B3

Τρίτη 4-5

Πέμπτη 4-5

Παρασκευή 5-6

SENIOR A1 

Δευτέρα 3 – 4.30

Τετάρτη 3 – 4.30

SENIOR Α2

Τρίτη 4-5:30

Πέμπτη 4-5:30

SENIOR B 

Δευτέρα 5 – 6:30

Τετάρτη  5- 6:30

SENIOR C1

Δευτέρα  4:30 – 6

Τετάρτη  4:30 – 6

SENIOR C2

Τρίτη  5:30-7

Πέμπτη 5:30-7

SENIOR D1

Δευτέρα 5-7 

Τετάρτη 6-8

SENIOR D2

Τρίτη 5-7

Παρασκευή 5-7

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ >>

FF1 (B2)

ΠΛΗΡΕΣ- Το τμήμα δεν δέχεται νέους μαθητές

Δευτέρα 7-9

Τρίτη 7-8

Παρασκευή 6-7

FF2 (B2)

ΠΛΗΡΕΣ – Το τμήμα δεν δέχεται νέους μαθητές

Δευτέρα 6:30-7:30

Τετάρτη 4-6

Πέμπτη 5-7

FF3 (B2) Dec.23

Τετάρτη 6-8

Παρασκευή 7-9

FF4 (B2)

Μη διαθέσιμο

PROFICIENCY (C2)

CPE TMHMA : 1

Το τμήμα δεν δέχεται νέους μαθητές

Τρίτη 5-7

Πέμπτη 5-7

PROFICIENCY (C2) 

CPE TMHMA : 2

Τρίτη  7-9

Πέμπτη 7-9